Honda 125 BENLY

1964-67, 124cc OHC twin, 16hp, 70mph, 75mpg, 310lbs

Honda 125SS

1968-70, 124cc OHC twin, 15hp, 75mph, 70mpg, 250lbs

Honda 250 JADE

1993 on, 249cc w/c four, 40hp, 120mph, 50mpg, 330lbs

Honda CB1/CB400 S/FOUR

1992 on, 399cc w/c DOHC four, 53hp 125mph 50mpg 385lb

Honda CB1000

1993 on, 998cc DOHC w/c 4, 95hp, 145mph, 40mpg, 525lbs

Honda CB100N

1978-86, 99cc OHC single, 10.5hp, 65mph, 90mpg, 260lb

Honda CB125S/J

1972-78, 124cc OHC single, 13/12hp, 70/65mph, 95/85mpg

Honda CB125T

1977-88, 124cc OHC twin, 16/12hp, 80/70mph, 75/90mpg

Honda CB160

1962-65, 160cc OHC twin, 16hp, 80mph, 70mpg, 295lbs

Honda CB175

1970-75, 174cc OHC twin, 20hp, 85mph, 60mpg, 300lbs

Honda CB200

1974-78, 194cc OHC twin, 18hp, 80mph, 80mpg, 300lbs

Honda CB250

1992 on, 249cc OHC twin, 22hp, 80mph, 75mpg, 350lbs

Honda CB250G5

1974-75, 249cc OHC twin, 27hp, 85mph, 60mpg, 365lbs

Honda CB250T

1978-79, 249cc OHC twin, 27hp, 80mph, 55mpg, 400lbs

Honda CB350K

1972-74, 325cc OHC twin, 36hp, 95mph, 60mpg, 350lbs

Honda CB350S

1987-89, 346cc OHC twin, 34hp, 100mph, 50mpg, 380lbs

Honda CB360G5

1974-75, 360cc OHC twin, 35hp, 90mph, 50mpg, 370lbs

Honda CB400F

1975-79, 408cc OHC four, 37hp, 100mph, 60mpg, 375lbs

Honda CB450

1965-74, 444cc DOHC twin, 43hp, 110mph, 70mpg, 410lbs

Honda CB450D

1989-92, 450cc OHC twin, 43hp, 105mph, 55mpg, 400lb

Honda CB500

1994 on, 499cc w/c DOHC twin, 60hp 115mph 55mpg 375lb

Honda CB500/4

1972-75, 499cc OHC four, 50hp, 110mph, 50mpg, 410lb

Honda CB500T

1975-77, 498cc DOHC twin, 42hp, 105mph, 50mpg, 430lb

Honda CB650

1979-84, 626cc OHC four, 63hp, 120mph, 40mpg, 440lbs

Honda CB72

1964-67, 248cc OHC twin, 27hp, 90mph, 60mpg, 350lbs

Honda CB750

1992 on, 747cc DOHC four, 75hp, 120mph, 45mpg, 475lbs

Honda CB750F

197578, 749cc OHC four, 73hp, 125mph, 45mpg, 490lbs

Honda CB750K

1969-78, 749cc OHC four, 67/63hp, 125/120mph, 50/45mpg

Honda CB750KZ

1979-83, 749cc DOHC four, 77hp, 130mph, 45mpg, 540lbs

Honda CB77

1964-67, 305cc OHC twin, 28hp, 95mph, 70mpg, 350lbs

Honda CB900

1979-84, 901cc DOHC four, 95hp, 135mph, 35mpg, 530lbs

Honda CBR1000

1987-96, 998cc DOHC w/c 4, 130hp, 160mph, 40mpg, 560lbs

Honda CBR250RR

1987 on, 249cc w/c four, 40hp, 120mph, 50mpg, 330lbs

Honda CBR400

1987 on, 399cc w/c DOHC four 53hp 130mph 50mpg 365lb

Honda CBR900

1992 on, 893cc DOHC four 120hp, 170mph, 35mpg, 420lbs

Honda CBX550

1982-87, 572cc DOHC four, 62hp, 120mph, 50mpg, 400lb

Honda CBX750

1983-87, 747cc DOHC four, 90hp, 130mph, 45mpg, 480lbs

Honda CD125T

1984-86, 124cc OHC twin, 12hp, 70mph, 100mpg, 300lbs

Honda CD175

1967-69, 174cc OHC twin, 17hp, 80mph, 55mpg, 280lbs

Honda CD175K

1970-75, 174cc OHC twin, 15hp, 70mph, 90mpg, 290lbs

Honda CD185T

1978-80, 183cc OHC twin, 17hp, 75mph, 75mpg, 310lbs

Honda CD250

1988-94, 249cc OHC twin, 20hp, 80mph, 70mpg, 350lbs

Honda CG125

1979 on, 124cc OHV single, 11hp, 65mph, 125mpg, 225lbs

Honda CJ250

1976-77, 249cc OHC twin, 27hp, 85mph, 65mpg, 350lbs

Honda CJ360

1976-77, 360cc OHC twin, 35hp, 95mph, 50mpg, 360lbs

Honda CM125

1984-87, 124cc OHC twin, 12hp, 70mph, 80mpg, 325lb

Honda CM200

1980-85, 194cc OHC twin, 15hp, 70mph, 80mpg, 300lbs

Honda CM250

1981-84, 249cc OHC twin, 25hp, 85mph, 50mpg, 375lbs

Honda CX500

1978-83, 499cc w/c OHV v-twin, 50hp, 110mph, 50mpg, 440lb

Honda CX650

1984-86, 673cc OHV v-twin, 64hp, 115mph, 45mpg, 470lbs

Honda FT500

1982-84, 499cc OHC single, 35hp, 95mph, 55mpg, 350lb

Honda GB250

1987 on, 249cc DOHC single, 30hp, 95mph, 65mpg, 290lbs

Honda GB500

1989-94, 498cc OHC single, 44hp, 110mph, 60mpg, 350lb

Honda GL1100/1200

1980-88, 1085/1200cc flat four, 83/94hp 120/115mph 40mpg

Honda H100

1980-91, 99cc t/s single, 11hp, 65mph, 80mpg, 250lbs

Honda MAGNA

1990-94, 1098cc DOHC w/c v-4, 130hp 140mph 35mpg 535lb

Honda MTX125R

1989-94, 125cc t/s single, 12hp, 70mph, 65mpg, 250lbs

Honda NS125

1983-89, 125cc t/s single, 12hp, 75mph, 70mpg, 285lbs

Honda NSR125

1990-94, 125cc t/s single, 12hp, 75mph, 55mpg, 270lbs

Honda NSR125R

1994 on, 125cc t/s single, 12hp, 75mph, 55mpg, 270lbs

Honda NTV/NTX 600/650

1987 on, 583/650cc OHC v-twin, 55hp 110mph 50mpg 400lb

Honda NX650

1988 on, 650cc OHC single, 45hp, 110mph, 50mpg, 340lbs

Honda TRANSALP

1987 on, 583cc OHC vtwin, 55hp, 110mph, 50mpg, 385lbs

Honda VF1000F

1984-87, 998cc DOHC w/c v-4, 100hp 140mph 35mpg 530lb

Honda VF400

1983-86, 399cc w/c vee four, 55hp, 115mph, 50mpg, 400lbs

Honda VF500

1984-86, 498cc DOHC v-four, 73hp, 135mph, 45mpg, 410lb

Honda VF750

1986 on, 748cc DOHC V-4, 100hp, 150mph, 45mpg, 450lbs

Honda VFR1000R

1986-87, 998cc DOHC w/c v-4, 120hp 150mph 35mpg 590lb

Honda VFR400R

1990 on, 399cc w/c vee four, 60hp, 135mph, 50mpg, 380lbs

Honda VT1100

1995 on, 1099cc OHC w/c v-2, 50hp 100mph 50mpg 570lb

Honda VT250

1984-86, 248cc w/c v-twin, 34hp, 105mph, 55mpg, 330lbs

Honda VT600C

1992 on, 583cc OHC v-twin, 40hp, 100mph, 50mpg, 450lbs

Honda XBR500

1985-89, 498cc OHC single, 44hp, 110mph, 55mpg, 350lb

Honda XL/XR600

1980-86, 600cc OHC single, 40/45hp 105/110mph 55/50mpg

Honda XL185

1980-84, 184cc OHC single, 18hp, 75mph, 85mpg, 310lbs

Honda XL250

1976-86, 249cc OHC single, 20/25hp, 80/90mph, 75/70mpg

Honda XRV750 Africa Twin

1990 on, 750cc OHC v-twin, 60hp, 120mph, 45mpg, 450lbs